Woningcorporaties

Heeft u als woningcorporatie een klantvisie en een strategie? Weet u hoe tevreden uw huurders zijn? Wat kunt u nog meer met de data die u over uw processen en uw huurders verzamelt? MAGIS geeft inzicht. Daarmee kunt u vooruit. Zo voldoet uw corporatie aan de wensen en eisen van belanghebbenden zoals gemeenten en branchevereniging Aedes.

Quickscan Aedes-benchmark

Via de zogenoemde Quickscan Aedes-benchmark voert MAGIS het huurdersoordeel eenmalig voor u uit. Dan meten wij de klanttevredenheid op twee momenten in de eerste twee kwartalen van het jaar.

Huurdersoordeel Aedes-benchmark

Wij zijn een door Aedes gevalideerd onderzoeksbureau. De Aedes-benchmark kent voor ons dan ook geen geheimen. Na het onderzoek en de rapportage pakken we samen met uw werknemers eventuele verbeterpunten op.

Doorlopend monitoren

Door doorlopend monitoren krijgt u een realistischer beeld van huurderservaringen en
-belevingen. Huurders krijgen direct na het dienstverleningsproces vragen over de service. De MAGIS Monitor geeft uw organisatie 24/7 online inzicht in de feedback van klanten over verschillende aspecten. Het huurdersoordeel Aedes-benchmark is onderdeel hiervan.

Advies en begeleiding

MAGIS wijst u de weg in de alsmaar veranderde wereld van woningcorporaties. We bieden advies over onderwerpen als:

 • Klantvisie en klantstrategie
 • Ketensamenwerking/vernieuwend opdrachtgeverschap
 • Klantreizen
 • Ontwikkelen naar een gastvrije organisatie
 • Procesverbetering

Ander onderzoek

MAGIS voert ook nog andere onderzoeken uit om de mening van uw huurders te peilen. Denk aan:

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Imago-onderzoek
 • Woonbehoefte-/belevingsonderzoek
 • Monitoring dienstverlening (van het eerste contact tot het oplossen van klachten)
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Huurdersbetrokkenheidonderzoek
 • Onderzoek samenwerking ketenpartners
 • Luisterpanels

Wilt u meer weten over onderzoek voor woningcorporaties? Neem direct contact op met onze marktspecialist.

Onze marktspecialist

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl