Woningcorporaties

Heeft u als woningcorporatie een klantvisie en een strategie? Weet u hoe tevreden uw huurders zijn? Wat kunt u nog meer met de data die u over uw processen en uw huurders verzamelt? MAGIS geeft inzicht. Daarmee kunt u vooruit. Zo voldoet uw corporatie aan de wensen en eisen van belanghebbenden zoals gemeenten en branchevereniging Aedes.

Onderzoek

Snelheid. Dat is de rode draad in al onze onderzoeken. Ons belangrijkste advies? Vraag huurders zo snel mogelijk om hun mening. U stelt dan de vragen op het juiste moment, omdat de zaak nog vers in het geheugen zit. Tegelijkertijd voelen uw huurders zich gehoord en erkend. Het resultaat? Een hogere respons. Na het onderzoek en de rapportage pakken we samen met uw werknemers eventuele verbeterpunten op.

Woningcorporaties

Huurdersoordeel Aedes-benchmark

Een jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek is de Aedes-benchmark, een meting van het huurdersoordeel over de dienstverlening van huurdersprocessen om de prestaties van corporaties inzichtelijk te maken. MAGIS marketing & research is een door Aedes gevalideerd onderzoeksbureau, maar gaan net een stap verder dan de Aedes-benchmark.

Advies en begeleiding

MAGIS wijst u de weg in de alsmaar veranderde wereld van woningcorporaties. We bieden advies over onderwerpen als:

  • Klantvisie en klantstrategie
  • Ketensamenwerking/vernieuwend opdrachtgeverschap
  • Klantreizen 
  • Ontwikkelen naar een gastvrije organisatie
  • Procesverbetering

Ander onderzoek

MAGIS voert ook nog andere onderzoeken uit om de mening van uw huurders te peilen. Denk aan:

Wilt u meer weten over onderzoek voor woningcorporaties? Neem direct contact op met onze marktspecialist.

Wytske Hoekstra
Research manager & onderzoeksadviseur

Bel Wytske via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar 
w.hoekstra@magis.nl