Gemeenten

Wat vindt de burger van uw organisatie? Of wilt u hulp van de inwoners inschakelen?
Eén ding is zeker: het betrekken van de mensen in uw gemeente levert waardering en vertrouwen op. Daar helpen we u graag bij, door onderzoek en advies.

Onderzoek

Snelheid. Dat is de rode draad in al onze onderzoeken. Ons belangrijkste advies? Vraag mensen zo snel mogelijk om hun mening. U stelt dan de vragen op het juiste moment, omdat de zaak nog vers in het geheugen zit. Tegelijkertijd voelen uw cliënten zich gehoord en erkend. Het resultaat? Een hogere respons.

Gemeenten

Cliëntervaringsonderzoek WMO, Jeugdwet en Participatiewet

Het cliëntervaringsonderzoek WMO, Jeugdwet en Participatiewet is een belangrijk instrument in het monitoren van de prestaties van uw gemeente. Wij weten precies hoe dit onderzoek het meest effect heeft, want we hebben uitgebreide ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek in het sociaal domein.

Advies en begeleiding

MAGIS staat ook klaar voor advies en begeleiding bij allerlei vraagstukken. We denken mee over ontwikkelingen op het gebied van:

 • Leefbaarheid
 • De transitie van de maatschappelijke zorg naar gemeenten
 • Het langer thuis blijven wonen
 • Verbeteren van de dienstverlening
 • In kaart brengen van behoeftes van inwoners en ondernemers
 • Ander onderzoek

Ander onderzoek

 MAGIS voert ook andere onderzoeken uit voor uw organisatie. Denk aan:

 • Burger- en ondernemerspeiling en -panels
 • Woningmarktonderzoek
 • Onderzoek ondersteuningsafhankelijkheid en schulden
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 • Bewustzijn van inwoners m.b.t. langer zelfstandig blijven
 • Leefbaarheidsonderzoek
 • Integratieonderzoek
 • Koopstromenonderzoek
 • Mantelzorgersonderzoek
 • Verwijzersonderzoek

Wat kunnen wij doen voor uw gemeente?  We vertellen u graag meer! Neem vrijblijvend contact op met onze marktspecialist.

Onze marktspecialist

Eva Snyders
Research manager & onderzoeksadviseur

Bel Eva via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar e.snyders@magis.nl