Onderzoek

Onderzoek is belangrijk voor het functioneren van een organisatie. Niet alleen wordt duidelijk wat binnen uw organisatie speelt, u krijgt ook inzicht in de wensen en behoeften van uw klant.

Klanttevredenheid

Het succes van een organisatie valt of staat met de tevredenheid van haar klanten. Een klanttevredenheidsonderzoek laat zien hoe tevreden uw klant is. Over uw producten en diensten, het contact, de service en uw medewerkers.

We maken gebruik van ons eigen enquêtesysteem. Kiest u voor een eenmalige of doorlopende meting? Wilt u weten of uw klant uw organisatie aanbeveelt bij bekenden? Dan zetten we de Net Promoter Score in. Ook de uitkomsten van onze Customer Effect Score laten precies zien waar we samen de klantervaring kunnen verbeteren.

Imago-onderzoek

Hoe kijkt uw klant of medewerker tegen uw bedrijf aan? Daar komen we achter door een imago-onderzoek. Welk imago wilt uw organisatie uitstralen? Wat zijn de associaties bij uw bedrijf? Deze vragen zijn het uitgangspunt.

Allereerst vragen wij of u weet welk beeld uw klant van uw organisatie heeft. Zo komen we erachter in hoeverre uw ideeën al dan niet overeenkomen met die van uw klant. Dan wordt het daadwerkelijke verbeterpotentieel duidelijk en kunnen we verder met de volgende stap. Wilt u feiten achterhalen en concrete cijfers in handen krijgen, dan raden we kwantitatief onderzoek aan (online, telefonisch of schriftelijk). Door kwalitatief onderzoek krijgt u meer inzicht in ervaringen en betekenis. Een combinatie zorgt voor zowel diepgang als de mogelijkheid om uitkomsten te generaliseren.

Medewerkerstevredenheid

U wil graag blijven groeien als organisatie. Dan is de input van uw medewerkers onmisbaar. Welke goede ideeën leven er? Waardoor voelt uw team zich gewaardeerd? En, wat kan er beter? Zo komen u en uw medewerkers samen tot een gezonde en sterke organisatie.
Uw medewerkers hebben heel veel waardevolle input in huis. Door in kaart te brengen waar sterke punten of eventuele knelpunten zitten, wordt duidelijk waar verbeteringen kunnen worden aangebracht. Betrokken en tevreden medewerkers hebben namelijk een positief effect op de jaaromzet en het bedrijfsimago, en zorgen voor lager ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit, en meer klantvriendelijkheid.

Samen met u kijken we naar uw specifieke doelen voor uw organisatie. Dan stellen we samen passende vragen op, die de informatie opleveren waar u mee verder kunt.

Klantdata-analyse

Een klantdata-analyse levert scherpe inzichten op in de ervaringen, oordelen en behoeften van de doelgroepen van uw organisatie. Door klantdata-analyse weet u wat leeft onder (specifieke) groepen klanten of medewerkers.

Waarschijnlijk heeft u al meer informatie in huis dan u denkt. Met Smart Data-Analyse kijkt MAGIS naar bestaande data, gegevens op het web en resultaten uit nieuw onderzoek. Met zo’n nieuwe analyse kunnen we bijvoorbeeld:

  • Verbanden onderzoeken tussen respondentkenmerken, contextuele kenmerken en vragenlijstantwoorden.
  • Dieper ingaan op zaken als waardering.
  • Het lopende onderzoek optimaliseren door andere vragen te stellen. 
 

Behoeftenonderzoek

Om de middelen van uw organisatie doelmatig in te zetten is het van belang de behoeften en wensen van relevante doelgroepen scherp in beeld te hebben. Een behoeftenonderzoek geeft uw organisatie dit inzicht. MAGIS brengt deze behoeften en wensen in kaart tot op elk gewenst detailniveau. 

Marktverkenning

MAGIS heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van een gedegen marktverkenning in diverse markten. Omdat elke marktverkenning uniek is bieden wij een plan van aanpak op maat. Wij kijken daarnaast gericht naar de toekomst en de implementatie van de uitkomsten van de marktverkenning. Deze geven basis voor een strategische invulling.

Positioneringsonderzoek

Een positioneringsonderzoek geeft uw organisatie inzicht in de positie in de markt ten opzichte van de concurrentie. Een goede positionering begint met intern te snappen waar de organisatie voor staat en wat de organisatie naar buiten wil uitstralen. Oftewel de identiteit van de organisatie. MAGIS kijkt graag met u mee hoe uw positie in de markt is en welke handvatten er nog te bieden zijn.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onderzoek voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze marktspecialist.

Onze marktspecialist

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl