Met het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening omtrent ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt beoogd veel bruikbare informatie op te halen om de dienstverlening van de gemeente maar ook van zorgaanbieders te kunnen verbeteren. In de praktijk blijkt het echter lastig om conclusies te trekken uit het onderzoek aangezien de respons op het Jeugdwet onderzoek zeer laag is. De lage respons valt in mijn beleving onder andere te wijten aan de volgende punten:

MAGIS denkt graag mee hoe u optimaal gebruik kunt maken van het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet. Gegevens verzamelen gaat altijd samen met de nieuwe AVG-wetgeving. Wanneer mag iets verzameld worden? En hoe dek ik dit binnen mijn gemeente af? Ook hierover vertellen wij u graag meer.

Klanttevredenheidsonderzoek
fig. 1: Overzicht van de diverse fases die uitgevraagd worden in het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet.

Naast een onderzoek met voldoende respons om conclusies te trekken, is natuurlijk ook de vraagstelling van groot belang. Er is een modelvragenlijst beschikbaar, maar is deze passend? De ondersteuning vanuit de Jeugdwet biedt ondersteuning bij diverse zorgzwaarten. Zo kan een kind te maken hebben met begeleiding op het gebied van dyslexie of bij complexere vraagstukken ondersteuning nodig hebben. Een vragenlijst moet passend zijn bij de situatie van het kind als ook die van de ouders/verzorgers. Op die manier haal je de meest relevante informatie op. Bedenk goed; wat wil je graag weten? En aan wie stel je die vragen?

Ik denk graag met u mee bij een gerichter onderzoek waarmee u daadwerkelijk leert en verbetert. Neem gerust contact op om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.