Behoeftenonderzoek

Een behoeftenonderzoek geeft uw organisatie scherpe inzichten in de (toekomstige) behoeften en wensen van relevante doelgroepen. MAGIS brengt deze behoeften en wensen in kaart tot op elk gewenst detailniveau. Een behoeftenonderzoek richt zich vaak op externe doelgroepen: (potentiële) klanten, huurders of burgers. Het is mogelijk de positie van concurrenten mee te nemen in het onderzoek: waarom kiest de markt al dan niet voor producten of diensten van concurrenten? Wat zijn redenen voor een klant om over te stappen naar een concurrent?

Om de middelen van uw organisatie doelmatig in te zetten is het van belang de behoeften en wensen van relevante doelgroepen scherp in beeld te hebben. Op basis van de uitkomsten kan uw organisatie beter inspelen op wensen en behoeften van (potentiële) klanten.

Het onderzoek kan zowel kwantitatief (online, telefonisch of schriftelijk op basis van een vragenlijst met gesloten vragen) als kwalitatief (om meer inzicht te krijgen in achterliggende gedachten) worden uitgevoerd. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek zorgt voor zowel diepgang als de mogelijkheid om uitkomsten te generaliseren.

Meer informatie over de mogelijkheden van behoeftenonderzoek voor uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl