MAGIS Wmo Gemeenten Benchmark (MWGB)

MAGIS gaat gemeenten bij aankomende onderzoeken naar de Wmo dienstverlening aanbieden hun resultaten te benchmarken. De Wmo Benchmark houdt in dat wij gaan vergelijken hoe verschillende gemeenten individueel scoren op het contact, de kwaliteit van de dienstverlening/zorg en het effect van de dienstverlening (als ervaren door de cliënt). De benchmark is interessant voor gemeenten die in het verleden al eens een Wmo-onderzoek hebben laten uitvoeren door ons. Of voor gemeenten die overwegen om in de toekomst een Wmo-onderzoek door ons te laten uitvoeren.

Waarom benchmarken?

Voor gemeenten is het interessant hun Wmo onderzoeksresultaten te vergelijken met die van andere gemeenten, want op die manier krijgen zij inzicht in hoe hun resultaten zich verhouden tot de resultaten van andere gemeenten. MAGIS heeft in de afgelopen tijd Cliëntervaringsonderzoek Wmo gedaan voor diverse gemeenten. zoals: Doesburg, Geldrop-Mierlo, Hollands Kroon, Oldambt, Simpelveld en de OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland). Stel dat één gemeente relatief hoog scoort op het gebied van de kwaliteit van de Wmo dienstverlening/zorg in vergelijking met andere gemeenten, dan kunnen gemeenten die wat lager scoren daar wellicht wat van leren. MAGIS kent de gemeenten waar zij onderzoek voor heeft gedaan goed, en is daarom goed op de hoogte van hoe zij het lokale sociale domein (vaak verschillend) hebben ingericht. Zo kunnen wij de gemeenten die relatief laag scoren adviseren over hoe zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Ook voor gemeenten die relatief hoog scoren is de benchmark interessant, want MAGIS kan door het benchmarken beter verklaren waarom zij zo goed scoren ten opzichte van andere gemeenten.

Hoe gaat MAGIS het benchmarken inzetten in de praktijk?

Benchmarken moet dus worden gezien als een waardevolle aanvulling op onze bestaande Cliëntervaringsonderzoek Wmo; dit stelt gemeenten in staat van elkaars ervaringen te leren. De benchmark kan worden geïntegreerd als een extra ‘hoofdstuk’ in onze huidige wijze van rapporteren. De kosten hiervoor bedragen € 255 euro, waarbij de benchmark uiteraard wordt toegespitst op uw gemeente.