De middelbare scholen bereiden zich voor om vanaf juni weer van start te gaan. Docenten mogen terug voor de klas. Dit vraagt om aanpassingen van de schooldirectie, de docenten en de leerlingen. Want hoe wordt de school ingericht, zodat iedereen op gepaste afstand kan werken en leren? Moeten wij in groepen gaan werken en hoe delen wij die in? Komen alleen de leerlingen die het nodig hebben naar school of kijken we ook naar het sociaal emotionele aspect? Neem deze beslissingen niet alleen, betrek docenten bij dit proces!

Door docenten naar hun ervaringen, behoeften en ideeën te vragen creëert u betrokkenheid. Als docenten mogen meedenken over oplossingen en hun zorgen kunnen delen, geeft u hevooruitkijkenn de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het verdere vervolg. Er zijn misschien oudere docenten die hun eigen kleinkinderen niet zien, maar nu wel les moeten geven. Of docenten die zich zorgen maken over de invulling van het lessenpakket. Ook moet er verder gedacht worden. Hoe gaat het na de zomer? Welke scenario’s zijn dan mogelijk?

Wij bevragen docenten over hun ervaringen met en ideeën over het terugkeren naar school. Dit kan eenmalig worden gemeten of via pulse onderzoek, waarmee je periodiek enkele vragen stelt om te blijven peilen. Medewerkers kunnen anoniem hun ervaring delen en u krijgt waardevolle inzichten die input zijn voor het beleid.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee!