Samen weer terug naar kantoor

De zomervakantie staat voor de deur. Ondanks dat deze er iets anders uit ziet dan normaal hebben we wel zin in enige tijd vrijaf, thuis of elders. Maar hoe zit het werken er na de vakantie uit? Wij zien steeds meer kantoren weer open gaan. Medewerkers komen, al dan niet in delen, terug naar kantoor. Voor sommigen een (grote) opluchting, voor anderen nog een beetje onwennig, dan wel niet echt wenselijk. Want hoe het kantoor inrichten, zodat iedereen op gepaste afstand kan werken? Moet er in teams gewerkt worden en hoe worden deze ingedeeld? Wie blijven nog thuiswerken en wie komen weer terug op de werkvloer? Zijn medewerkers tevreden over de manier waarop ze weer op kantoor kunnen werken? Neem deze beslissingen niet alleen; betrek uw medewerkers bij dit proces!

Hoe gaat het met uw medewerkers?

Werken op kantoor

De afgelopen maanden is veel gevraagd van uw medewerkers. Thuis en werk lopen in elkaar over en de balans is soms ver te zoeken. Communicatie vanuit de organisatie is daarbij van cruciaal belang. Maar wat vindt de medewerker hier eigenlijk van? Door medewerkers te bevragen over hun ervaringen, behoeften en ideeën creëert u als organisatie betrokkenheid. Hierbij kunt u denken aan vragen over de balans tussen werk en privé, voldoende pauzes, interactie met collega’s en gevoelens van zinvol werk. Ook kan medewerkers gevraagd worden naar de communicatie vanuit de organisatie en de verwachtingen hierover. Door medewerkers te laten meedenken over oplossingen en hen zorgen te laten delen, geeft u de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het verdere vervolg. U creëert draagvlak voor het, eventueel aangepast, werken op kantoor. Hoe kijken medewerkers aan tegen het weer op kantoor werken? Maken zij zich hierover zorgen of kijken ze er naar uit? In welke vorm zien zij dit zitten?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek biedt inzichten

Inzichten vanuit onderzoek kunnen voor uw organisatie van wezenlijk belang zijn voor het opstellen van beleid. Eenieder is eigenlijk in een soort ‘overlevingsmodus’ gegaan. Het doorbreken van deze modus kan nog best lastig zijn. Van belang is dat u weet wat er speelt bij uw medewerkers. Ook kan geleerd worden van deze tijd. In hoeverre zijn sommige veranderingen met betrekking tot thuiswerken en digitalisering blijvend en welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?

Het ‘terug naar kantoor-pakket’

Met ons ‘terug naar kantoor-pakket’ krijgt u feedback vanuit uw organisatie. Wij stellen uw medewerkers vragen over de coronaperiode; hoe hebben zij dit ervaren, hoe was/is de communicatie vanuit de organisatie en hoe zien zij het weer op kantoor werken? Tevens meten wij de betrokkenheid en de bevlogenheid van de medewerkers. Beide onderwerpen hebben een directe relatie met motivatie en productiviteit. Hiervoor kan bijvoorbeeld de Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES) gebruikt worden. Het geeft een algemeen beeld hoe betrokken medewerkers zijn bij het bedrijf. Deze methode kan (twee)jaarlijks terug komen en gebruikt worden als een vaste peiling. Of u medewerkers voorlopig nog thuis werken, na de vakantie deels terugkeren naar kantoor of al op kantoor werken, het ‘terug naar kantoor-pakket’ biedt inzichten op alle vlakken.

Terug naar kantoor-pakket

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee! 

En alvast een prettige vakantie!