Tozo ervaringen van uw klant onderzoeken

Wat is de ervaring van uw klant met de Tozo?

Sinds maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in werking gesteld. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Nu Tozo 3 loopt en Tozo 4 vanaf 1 maart start, is het interessant om de prestaties van Tozo 3 te reflecteren. Onderzoek naar de ervaringen van de aanvragers geeft inzicht in de geleverde dienstverlening, verbeterpunten en toekomstige ontwikkelingen.

Ken de klantbehoefte

U wilt de zelfstandig ondernemers tijdens deze bijzondere tijd zo snel en gericht mogelijk ondersteunen bij hun privésituatie en/of bedrijf. Met de ervaringen van deze ondernemers weet u ook wat het resultaat van uw dienstverlening is en wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. Wij stellen een korte online vragenlijst op om u inzicht te geven in:

  • Een betrouwbaar beeld van de tevredenheid van de aanvragers
  • De huidige prestatie van uw organisatie op gebied van de uitvoering van Tozo
  • Welke aspecten op welke manier verbeterd kunnen worden
  • Of de ondernemer verwacht te overleven of dat hij/zij verwacht gebruik te moeten maken van de bijstand (en hij/zij mogelijk bij u terugkomt).

Zo stelt u de klant echt centraal en voorziet u in de behoefte van de zelfstandige ondernemer.

 

Meer doen met de resultaten

Deze ondernemers behoren tot een andere doelgroep dan die bij de Participatiewet. Ondernemers hebben zelf duidelijke ideeën over dienstverlening, dus de kritische blik van de ondernemer op uw dienstverlening kan waardevolle lessen opleveren. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet 1-op-1 te projecteren op de Participatiewet, maar kunnen wel effect hebben op de beleidskeuzes voor andere wetten. Feitelijk verkeren de klanten die een bijstandsuitkering aanvragen natuurlijk ook in crisistijd, dus op basis van onderzoeksresultaten kunnen daarnaast verbeteringen in de uitvoering van de Participatiewet worden aangebracht.

Onderzoek ervaringen Tozo-aanvrager

Voor een sociaal werkbedrijf hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de Tozo aanvrager. De vragenlijst bevat 15 vragen met verschillende thema’s, zoals de vindbaarheid en duidelijkheid van de informatie eb de snelheid van besluit. Maar ook de omgang (onder andere bij afwijzing). Graag geven wij ook u inzicht in de ervaringen van uw Tozo-aanvragers. Daarom hebben wij een interessant aanbod samengesteld!

Wilt u meer zelfstandig ondernemers bevragen? Of extra vragen toevoegen? Maatwerk is altijd mogelijk! Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op over dit aanbod of meer informatie.