In korte tijd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in werking gesteld. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Nu Tozo 1 op 1 juni is afgelopen en Tozo 2 van start is gegaan tot 1 september is het interessant om te reflecteren. Onderzoek naar de ervaringen van de aanvragers geeft inzicht in de geleverde dienstverlening en de toekomstige ontwikkelingen.

Ken de klantbehoefte

U wilt de zelfstandig ondernemers tijdens deze bijzondere tijd zo snel en gericht mogelijk ondersteunen bij hun levensonderhoud en/of bedrijf. Met de ervaringen van deze ondernemers weet u ook wat het resultaat is en wat u kunt verwachten. Wij stellen een korte online vragenlijst op om u inzicht te geven in:

Zo stelt u de klant echt centraal en voorziet u in de behoefte van de aanvrager.

Meer doen met de resultaten

Deze doelgroep verschilt van die bij de Bbz en Participatiewet. Ondernemers hebben zelf duidelijke ideeën over dienstverlening. Dus de kritische blik van de ondernemer op uw dienstverlening kan waardevolle lessen opleveren. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet 1-op-1 te projecteren op de Bbz en Participatiewet, maar kunnen wel effect hebben op de beleidskeuzes voor andere wetten. Feitelijk verkeren de klanten die een bijstandsuitkering aanvragen natuurlijk ook in crisistijd. Dus op basis van deze onderzoeksresultaten kunnen daarnaast verbeteringen in de uitvoering van de Bbz en Participatiewet worden aangebracht.

Onderzoek ervaringen Tozo-aanvrager

In samenwerking met een sociaal werkbedrijf voeren wij momenteel onderzoek uit naar de tevredenheid van de Tozo aanvrager. De vragenlijst bevat 15 vragen met verschillende thema’s; van de vindbaarheid en duidelijkheid van de informatie tot de snelheid van besluit, maar ook de bejegening (onder andere bij afwijzing). Graag geven wij ook u inzicht in de ervaringen van uw Tozo-aanvragers. Daartoe hebben wij het volgende aanbod samengesteld:

Wilt u meer zelfstandig ondernemers bevragen? Of extra vragen toevoegen? Maatwerk is altijd mogelijk! Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op over dit aanbod of meer informatie.