Medewerkersonderzoek naar werkbeleving tijdens corona

Hoe ervaren uw medewerkers de huidige situatie qua werk, samenwerking, welzijn, veiligheid en tevredenheid? Vanzelfsprekend voeren leidinggevenden regelmatig gesprekken met hen. Ook kunt u toetsen of de geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van de medewerkers en vaststellen of en zo ja welke extra maatregelen nodig zijn. Tevens kan medewerkers gevraagd worden welke thema’s zij belangrijk vinden.

Denk bijvoorbeeld aan: Werkdruk en prioritering werkzaamheden, Toekomstig thuiswerken/facilitering ergonomische thuiswerkplek, Visie op de werkzaamheden in de toekomst en goede ondersteuning bij online overleggen. 4. Aandacht voor welzijn, bijvoorbeeld isolatie/gebrek aan sociaal contact, vermoeidheid, zorgtaken, thuisonderwijs en stress.

Onderzoek naar het welzijn van uw medewerkers

Het welzijnsonderzoek is een doeltreffende methode om de psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en te onderzoeken, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.

De aanpak van de tevredenheidsmeting

Het gehele onderzoeksproces vanaf het opzetten van het onderzoek tot en met het leveren van een maatwerk rapportage kunnen wij voor u uitvoeren. In nauw overleg met u wordt de onderzoeksvorm bepaald, de vragen opgesteld en het medium geselecteerd. Speciaal voor het uitvoeren van onderzoeken gebruikt MAGIS een webapplicatie (MAGIS Monitor).

Snel, effectief en efficiënt meten via internet

Wij kunnen onderzoeken online via een webapplicatie uitvoeren en rapporteren. Het is een zeer gebruiksvriendelijk systeem waarbij de web applicatie snel in uw huisstijl kan worden opgemaakt. Voor gebruik van MAGIS Monitor heeft de ondervraagde een internetverbinding nodig.

Om een onderzoek succesvol uit te kunnen voeren via MAGIS Monitor worden de volgende stappen gehanteerd:

  • Aanmaak van het project (door MAGIS)
  • Aanmaak van de vragenlijst (door MAGIS)
  • Het laden van een bestand met respondenten (door MAGIS)
  • Het verzenden van e-mails met daarin de uitnodiging om mee te doen aan de enquête en een link naar de enquêtepagina (door MAGIS)
  • Invullen door de respondenten
  • Kleurengrafieken voor de opdrachtgever die real-time opbouwen: aantallen per antwoord en percentages. Daarnaast worden de open vragen getoond.

Verder verzorgen wij een uitgebreide analyse en rapportage op maat.

  • De onderzoeken kunnen eenmalig of periodiek uitgevoerd worden.
  • Aangewezen medewerkers binnen uw bedrijf kunnen via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot een afgeschermde omgeving. Hier zijn rapportages real-time op te vragen.

Meer weten?
Vraag ons om nadere informatie of een offerte via info@magis.nl, telefoonnummer 0314 – 35 98 89.