MAGIS maakt geen gebruik van NEBU software

Op dinsdag 28 maart 2023 werd bekend dat een aantal onderzoekbureaus in Nederland is getroffen door een grootschalige cyberaanval bij IT-leverancier Enghouse Interactive en dochterbedrijf NEBU. MAGIS maakt op geen enkele wijze gebruik van de onderzoeksoftware of andere diensten van Enghouse Interactive of NEBU. 

Vanuit onze brancheorganisatie Data & Insights Network (voorheen MOA) hebben wij vernomen dat de hackers maximaal één uur toegang hebben gehad tot de servers van NEBU. Dat is belangrijke informatie; het is niet bekend of in dat uur data is gedownload. Is dat niet het geval, dan is er geen sprake van een datalek. Is er wel data gedownload in dat uur, dan is het niet mogelijk om in dat (deel van een) uur miljoenen records, lees persoonsgegevens, te downloaden. Dus als er al gedownload is, dan betreft dat veel minder records dan waar nu over gesproken/geschreven wordt. Probleem is echter dat als er wel gedownload is, het niet bekend is welke data er gedownload is. Dat kan dus data zijn van elk onderzoekbureau dat van de NEBU software gebruik maakten in het verlengde daarvan dus van elke opdrachtgever die via die software bediend is door het onderzoekbureau. Het goede nieuws is dat het datalek qua omvang waarschijnlijk ‘beperkt’ is. Het vervelende nieuws is dat niet bekend is welk ‘beperkt deel’ wel door het datalek getroffen is.

Vanzelfsprekend zijn ook wij geschrokken van de diverse berichtgeving. Echter, wij kunnen u verzekeren onze dataveiligheid voortdurend te monitoren. Weet dat:

  • onze data binnen Europa is opgeslagen conform onze policy en ook die van diverse opdrachtgevers;
  • wij strikt handelen naar de (voortdurend wijzigende) criteria van onze cyberverzekering (zoals het werken met een tweefactor authenticatie voor de toegang tot alle web-based (zoals e-mail) accounts te beheren;
  • wij extra maatregelen nemen (naast de diverse doorlopende werkzaamheden vanuit onze ISO 27001 certificering) zoals het in overleg gaan met onze softwareleverancier. Dit betreft o.a. het (opvoeren van het) door hen uitgevoerde digitale cameratoezicht en het screenen van de gebruikte vragenlijsten op hoognodige informatie.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Cybersecurity datalek