MAGIS behaalt positief resultaat op kwaliteitstoets Aedes-benchmark

MAGIS voert elk jaar het Huurdersoordeel Aedes-benchmark uit bij verschillende woningcorporaties. Dit onderzoek, waaraan dit jaar 93% van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties hebben deelgenomen, dient om de kwaliteit van de dienstverlening naar huurders te toetsen.
De onafhankelijke Commissie Kwaliteitsverklaringen toetst of alle partijen die het onderzoek uitvoeren de validatiecriteria naleven. Aedes acht echter een aanvullend instrument nodig om de betrouwbaarheid en validiteit van de onderzoeken te waarborgen.

Dit jaar liet Aedes voor het eerst een toets uitvoeren door Stichting Toetsingsbureau KCC, waarbij bij zowel woningcorporaties als onderzoeksbureaus gekeken werd naar verschillende zaken: de inhoud van de gebruikte vragenlijsten, de steekproefopzet en steekproeftrekking, de methode van datacollectie, de omgang met non-respons, de wijze waarop de benchmark indicator scores tot stand zijn gekomen, de wijze waarop gegevens aan Aedes worden aangeleverd en de wijze waarop de privacy van huurders/respondenten wordt gewaarborgd.

Het KCC heeft op 20 september MAGIS bezocht en vastgesteld dat MAGIS op gedegen wijze de kwaliteit en betrouwbaarheid van het prestatieveld Huurdersoordeel duurzaam waarborgt.