Hoe (energie)armoede en schulden aanpakken?

Om meer inzicht te krijgen en gefundeerd beleid te maken voor de armoede- en schuldenproblematiek van gemeente Wijk bij Duurstede hebben wij van 2018 tot en met 2022 een data-onderzoek uitgevoerd. Bij verschillende organisaties in de gemeente is opgevraagd welke (gepseudonimiseerde) huishoudens ingeschreven stonden. Door deze data te koppelen wordt duidelijk met welke uitdagingen huishoudens tegelijkertijd te kampen hebben en waar wellicht extra ondersteuning geboden kan worden. Om in kaart te brengen wat al bekend is over ondersteuningsafhankelijkheid en schulden(-preventie) is. 


1. Belangrijkste bevindingen
Onze belangrijkste bevindingen betreffen de volgende onderwerpen:

 • Huishoudens met uitdagingen op het gebied van geldzaken en/of ondersteuning vanuit een maatschappelijke organisatie (Wmo, Jeugdwet e.d.)
 • Huishoudens met geldzorgen
 • Huishoudens met schulden en/of een laag inkomen (armoede)
 • Huishoudens met schulden
 • Huishoudens met schulden bij de woningcorporaties
 • Huishoudens met schulden bij de zorgverzekering
 • Huishoudens met schulden op gebied van lokale belastingen
 • Huishoudens met een laag inkomen


2. Conclusie
Opvallend is dat armoede en schulden soms samen gaan, maar nog veel vaker is dat niet het geval. Daarnaast blijkt dat huishoudens die bekend zijn bij de ene instantie lang niet altijd bekend zijn bij een verwante organisatie waar zij wel gebruik van zouden kunnen maken. Zo wordt er bijvoorbeeld niet optimaal gebruik gemaakt van kwijtscheldingen voor lokale belastingen in combinatie met laag inkomen regelingen. De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat gemeente Wijk bij Duurstede al een groot aantal huishoudens met uitdagingen op het gebied van geldzaken of ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet ondersteunt, maar dat meer verbindingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende organisaties en velden zodat huishoudens met uitdagingen op het gebied van geldzaken of ondersteuning vanuit de Wmo of de Jeugdwet nog beter geholpen kunnen worden.

3. Vervolg
Op 1 december 2022 zijn de belangrijkste bevindingen van het data-onderzoek gepresenteerd aan alle betrokken organisaties. Aansluitend op de presentatie heeft een Worldcafé plaatsgevonden waarbij een discussie werd gestart om uiteindelijk aanvullende ideeën op te halen over de uitkomsten van het onderzoek. De uiteindelijke opbrengst van deze discussie is:

 • Verwachte toename geldzorgen
 • Bekendheid ondersteuning vergroten en drempels verlagen
 • Meer verbindingen leggen tussen bestaande vormen van ondersteuning
 • Aanvullende ideeën vroegsignalering c.q. preventie

 

Wilt u ook meer inzicht krijgen op het onderdeel armoede en schulden en hoe aannames bevestigt of ontkracht kunnen worden door data van diverse partijen te koppelen? Plan geheel vrijblijvend een digitaal overleg met ons in om te horen wat onze mogelijkheden en ideeën hiervoor zijn.