‘De verandering ben jezelf’

Ons wekelijks salesoverleg beginnen wij altijd met een quote. Inspiratie daarvoor halen wij uit de afgelopen week en dit kan ook een uitspraak van iemand zijn. Als overkoepelende quote, die nu weer veel aangehaald wordt, is die van Winston Churchill; “Never waste a good crisis”. Maar hoe pak je dat nou in de praktijk aan?

Krimp biedt kansen

Ook die trap ik af met een quote. Die komt van Herman Kaiser, oud-burgemeester van Arnhem en Doetinchem, die over de krimp in de Achterhoek zei: “Laten we niet van de krimp in de kramp schieten”. Dat er zorgen zijn over de onzekere toekomst, is volstrekt logisch. Echter, om angst niet de boventoon te laten voeren is het zinvol het huidige businessmodel tegen het licht te houden en ook kritisch te kijken naar het klantproces. Stel de vraag: “Doen wij eigenlijk nog wel de juiste dingen, voor en met de juiste mensen en op de juiste wijzen?” Onder het motto “Buiten winnen, is binnen beginnen”, is het verstandig te (her)ontdekken wat je kernboodschap, -taak en -rol(len) zijn. En wie boei en bind je daar nu mee? Vanuit een (deels) afgestofte, opgepoetste of opnieuw inhoud gegeven meerwaarde stel je vast voor wie je daadwerkelijk een oplossing biedt en voor wie je nu graag zo hard je best wilt doen. Breng in ieder geval de passie voor het vak en de klant weer terug in het werk!

Niets doen is geen optie

De effecten van de coronamaatregelen worden steeds meer zichtbaar; een deel van de werknemers werkt (grotendeels) vanuit huis, het bezoeken van klanten is slechts mondjesmaat mogelijk (en de digitale instrumenten zijn dan wel een uitkomst, maar vervangt niet het sociale contact), de toekomst is ongewis en dus worden investeringen uit- of zelfs afgesteld. Het ‘grote’ afwachten is begonnen, want blijkbaar gaat september ons meer duidelijkheid geven. Een van onze opdrachtgevers ziet dit anders en gaf aan “Als we niets doen, komen we zeker in de recessie”. In de drukke tijden voor corona kwam het er niet van en was ook de noodzaak er niet om na te denken over toekomstige kansen en mogelijkheden. Wellicht zijn meer tijd en druk nu aanleiding te werken aan verbeteringen zodat je sterker uit de crisis komt en/of een voorsprong op de concurrentie geeft, als de economie zich weer normaliseert.

D’ran

Niet voor niets het motto van onder andere voetbalvereniging De Graafschap, die dan wel niet bij de top van Nederland hoort en desondanks schouders eronder zet en er tegenaan gaat. Juist nu komt het aan op veerkracht, denken in mogelijkheden en het oppakken van uitdagingen. Overigens inspireer je ook anderen hoe om te gaan met tegenslag en het nemen van verantwoordelijkheid.

strategie

Wij werken graag volgens de Getting Things Done methode van Dave Allen waarbij je bedachtzaam besluiten neemt, maar wel doorpakt. Ook moet je zichtbaar zijn voor jouw klanten en medewerkers tijdens de crisis. Blijf naar hen luisteren, zoek het contact met hen op om daarmee de verbinding te blijven leggen.

Om in (weer) ‘in control te zijn’ heb je lef nodig, durf je los te laten, zie je oplossingen, ga je het avontuur aan en neem je ook risico. Alleen dan krijg je inzichten die nodig zijn om je wendbaarheid te vergroten om maatregelen te nemen om risico’s te mitigeren, kansen te benutten en zo veel mogelijk klaar te zijn voor de toekomst. 

Wat let u …?