Positieve uitkomsten cliëntervaringsonderzoek gemeente Doesburg

De Wmo-consulenten van gemeente Doesburg kregen van haar cliënten over 2019 een 8 als rapportcijfer. MAGIS voerde het cliëntervaringsonderzoek over 2019 uit voor gemeente Doesburg. De resultaten laten zien dat Doesburg dat inwoners tevreden zijn over de dienstverlening en dat inwoners de gemeente kunnen vinden. In totaal heeft MAGIS 582 cliënten benaderd, waarvan 237 mee deden aan het onderzoek.

De Wmo in Doesburg verhoogt de kwaliteit van leven

Uit het onderzoek blijkt dat 86% van de cliënten weet waar hij/zij met een hulpvraag terecht kan. Bijna alle cliënten (93%) voelen zich serieus genomen door de Wmo-consulent. Ook vinden cliënten dat zij snel geholpen worden (85%) en dat consulenten samen met hen hebben gezocht naar een oplossing voor het probleem. Het doel om mensen te ondersteunen in de zelfredzaamheid is hiermee voor gemeente Doesburg behaald. Cliënten geven aan door de ondersteuningen beter de dingen te kunnen doen die ze willen, zich beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven ervaren.

Wat kan er beter

Wmo cliëntervaringsonderzoek

Naast alle positieve geluiden zijn er ook punten van aandacht. Cliënten geven aan dat zij het waarderen wanneer de gemeente blijft communiceren. Dit signaal neemt de gemeente Doesburg serieus en er zal gestuurd worden op meer contact.

Onderzoek om beleid aan te scherpen

Elk jaar onderzoekt de gemeente de prestaties van de Wmo. Hiermee kan de gemeente zien of inwoners de gemeente voldoende kunnen vinden en welk effect de maatregelen hebben bij de inwoners van Doesburg.

Ook een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren?

MAGIS voert het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet uit voor meerdere gemeenten in Nederland. Dit doen wij eenmalig, maar ook door continu meten. Wij gaan graag, vrijblijvend, met u in gesprek om te onderzoeken wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek van gemeente Doesburg zijn te zien in deze infographic.