Blog Ché de Bake (student marketingcommunicatie – Young Talent Academy/ROC Nijmegen – topsporter golf)

Inleiding
Mede door het actuele boerenprotest hebben wij onlangs samen mogen werken met Nieuwe Oogst (weekblad voor boeren en tuinders vanuit de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB). Wij hebben een onderzoek gedaan om het imago van boeren en tuinders onder Randstedelingen te achterhalen. Hieruit is een groot krantenartikel gekomen over hoe de Randstedelingen over de boeren denken, maar ook hoe de boeren over zichzelf denken.

Wat zien we terug in het onderzoek?
Randstedelingen zijn positiever over de boeren dan de boeren over hen. De kloof tussen stad en platteland is de afgelopen jaren wel groter geworden. De Randstad erkent het belang van boer en tuinder; 97% van de Randstedelingen heeft veel waardering voor de boer.

2012
In 2012 hebben wij een vergelijkbaar onderzoek voor Nieuwe Oogst uitgevoerd naar het imago van boeren en tuinders onder burgers.

Verschil 2012 en 2019
Hoewel minder mensen dan in 2012 aangeven te maken te hebben met boeren, meent 67% van de Randstedelingen dat mensen in de stad het boerenleven begrijpen. Op meer fronten is het beeld van stedelingen over boeren veranderd ten opzichte van 2012. 89% van de Randstedelingen geeft aan dat de kijk op de boer naar aanleiding van de boerenprotesten in oktober en november 2019 niet negatiever is geworden. 60% van de inwoners van de Randstad ziet boeren als hoogopgeleid en ook dat aantal is hoger dan 7 jaar geleden. Ruim driekwart vindt dat veehouders vernieuwend zijn en dat aantal is bijna 10% hoger dan in 2012. Over veehouders is het beeld van bijna 70% van de ondervraagden veranderd in positieve als in negatieve zin. Oorzaken hiervan zijn de boerenprotesten, de impact van de veehouderij op het milieu en het harde werken van veehouders.

Meer betalen
De zorg van Randstedelingen over de toekomst van boeren wordt door hen ook praktisch vertaald. 74% van de inwoners van de Randstand is namelijk bereid meer te betalen voor producten als de boer en de natuur daarmee geholpen worden.

Onderzoek van VN
Uit onderzoek van de Verenigde Naties (VN) blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland op het platteland woont, afneemt. Dit komt enerzijds door de groei van de steden en anderzijds door de daling van het aantal inwoners op het platteland. Deze trend is in vergelijking met andere Europese landen in Nederland het sterkst. Tussen 1950 en 2019 daalde in Nederland het aantal ‘plattelanders’ met 67%. De prognose van de VN is dat in 2042 maar liefst 96% van de inwoners van Nederland in de stad woont.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het hele onderzoek?
klik hier: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/21/wie-denkt-dat-randstad-negatief-is-over-boer-heeft-het-mis