Gemeenten

Bij ons staan u én uw klant centraal.

Wat vindt de burger van uw organisatie? Of wilt u hulp van de inwoners inschakelen? Eén ding is zeker: het betrekken van de mensen in uw gemeente levert waardering en vertrouwen op. Daar helpen we u graag bij, door onderzoek en advies.

Onderzoek
Snelheid. Dat is de rode draad in al onze onderzoeken. Onze belangrijkste tip? Vraag mensen zo snel mogelijk om hun mening. U stelt dan de vragen op het juiste moment, omdat de zaak nog vers in het geheugen zit. Tegelijkertijd voelen uw cliënten zich gehoord en erkend. En dit levert dan ook een hogere respons op.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is een belangrijk instrument in het monitoren van de prestaties van uw gemeente. MAGIS heeft uitgebreide ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek in het sociaal domein. We weten dan ook precies hoe dit onderzoek het meest effect heeft.

Kiest u voor een jaarlijks onderzoek of een doorlopende evaluatie? Is het onderdeel van een klantstrategie? Betrekt u de cliëntenraad, zorgaanbieders en consulenten bij het onderzoek?

Het resultaat laten we niet liggen. Het is de basis voor verdere optimalisatie van uw dienstverlening, zodat u beloften kunt waarmaken.

Verdiepende analyses
Als u nog meer wilt weten van uw cliënten over specifieke onderwerpen, voegen we (afwisselend) vragen toe aan de standaardvragenlijsten. Hierdoor krijgt uw gemeente meer inzicht in de ervaringen en eventuele knelpunten in de dienstverlening.

Door onze verdiepende analyses haalt u meer uit uw cliëntdata. We splitsen bijvoorbeeld de cliënttevredenheid uit naar een of meerdere achtergrondkenmerken. Of de antwoorden op vragen over hetzelfde aspect vatten we samen in een cijfer. Verder kijken we naar verbanden tussen verschillende achtergrondkenmerken en ervaringen.

Advies en begeleiding
MAGIS staat ook klaar voor advies en begeleiding. Bij allerlei vraagstukken. We denken mee over ontwikkelingen op het gebied van:

Leefbaarheid.
De transitie van de maatschappelijke zorg naar gemeenten.
Het langer thuis blijven wonen.
Verbeteren van de dienstverlening.
In kaart brengen van behoeftes van inwoners en ondernemers.

Andere onderzoek
MAGIS voert ook nog andere onderzoeken uit om de mening van uw burgers te peilen. Denk aan:
Burger- en ondernemerspeiling en -panels.
Woningmarktonderzoek.
Onderzoek ondersteuningsafhankelijkheid en schulden.
Medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Bewustzijn van inwoners m.b.t. langer zelfstandig blijven.
Leefbaarheidsonderzoek.
Integratieonderzoek.
Koopstromenonderzoek.
Mantelzorgersonderzoek.
Verwijzersonderzoek.

GERELATEERD NIEUWS

Blijf op de hoogte

ONZE MARKTSPECIALIST

Ons kantoor bevindt zich in de landelijke omgeving van Hoog-Keppel, achter Arnhem. Vanuit dit kantoor zitten wij centraal om onze klanten door heel Nederland te bereiken.

Magis trap-1 - keuze

TANYA MARTINUS

Directeur / strategisch adviseur

 t.martinus@magis.nl
 +31 (0)314 – 359889

VRAAG ONZE 5 STAPPEN VOOR EEN EFFECTIEVERE DIENSTVERLENING.

Laat uw contactgegevens achter en we sturen u onze 5 stappen voor een effectievere dienstverlening toe.

Ja, houd mij op de hoogte van nieuws en inspiratie.

Meer informatie over de mogelijkheden van een strategisch marketingplan voor uw organisatie?