Monitoring en sturing

HomeImplementatieMonitoring en sturing

Op elk moment inzicht in de klant

De MAGIS Monitor geeft uw organisatie 24/7 inzicht in het klantperspectief. Hoe ervaren klanten de dienstverlening van uw organisatie en hoe tevreden zijn ze over de geleverde producten en diensten? Op een overzichtelijk dashboard heeft u realtime inzicht in de feedback van klanten. De resultaten worden automatisch weergegeven in een online omgeving die door u op elk gewenst moment is te raadplegen op elk gewenst apparaat.

Met de MAGIS Monitor houdt u continu een vinger aan de pols en kan uw organisatie sneller en beter inspelen op veranderende klantbehoeften. Door doorlopend te meten kunt u de effecten van beleidsveranderingen monitoren en desgewenst bijsturen. Daarnaast biedt de MAGIS Monitor uw organisatie de mogelijkheid direct contact te zoeken met ontevreden klanten die contact wensen. Dit is voor uw organisatie bij uitstek een mogelijkheid om ontevredenheid bij deze klanten weg te nemen.

De monitor in het kort

 • Na elke voor u gewenste processtap (dit kan het totale verkoop- of dienstverleningsproces zijn of onderdelen daarvan) krijgt uw klant of relatie een e-mail met daarin de uitnodiging om zijn of haar feedback met u te delen. Deze e-mail wordt in samenspraak met u opgesteld.
 • Wij streven naar een vragenlijst met maximaal 10 vragen. Door concreet te blijven is de tijdsinspanning van de klant minimaal en zijn de inzichten goed te gebruiken voor het bepalen van uw beleid en strategie. De vragenlijst wordt in nauw overleg met u opgesteld.
 • Wij kunnen wekelijks of maandelijks uitnodigingen voor deelname aan de vragenlijst verzenden. Indien u liever een andere termijn hanteert kan dat natuurlijk ook.
 • U ontvangt per halfjaar, kwartaal of maand een rapportage met daarin de resultaten. MAGIS kan de waardering van uw klanten uitsplitsen naar bijvoorbeeld klantgroep, proces, afdeling, medewerker en bedrijven met wie wordt samengewerkt in het dienstverleningsproces. Hiermee krijgt uw organisatie de nodige input voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Indien gewenst kunnen de resultaten met relevante benchmarks worden vergeleken.

Het continu meten en monitoren van klantervaringen kenmerkt zich als:

 • meer betrouwbaar omdat de klanten direct na het dienstverleningsproces worden ondervraagd op hun ervaringen hetgeen realistischer inzichten oplevert;
 • oplossingsgericht omdat het mogelijk is om eventuele ontevredenheid te kanaliseren en indien mogelijk alsnog een passende oplossing te bieden;
 • effectief, aangezien uw bedrijf 24/7 inzicht heeft in zowel actuele als historische prestaties en effecten van eventuele verbetermaatregelen gemeten kunnen worden.

Abonnementen

MAGIS biedt diverse soorten abonnementen.

 • ECONOMY
 • 1.250
  jaarlijks
 • 1 vragenlijst (proces/onderdeel)
  Maximaal 5 vragen per vragenlijst
  1+ talen2
  Ongelimiteerd aantal ingevulde enquêtes per maand
  Maandelijkse aanlevering van gegevens, datadump of directe automatische koppeling3

  Realtime inzicht in live dashboard

 • COMFORT
 • 2.750
  Jaarlijks
 • 2-4 vragenlijsten (proces/onderdeel)
  Maximaal 10 vragen per vragenlijst
  2+ talen2
  Ongelimiteerd aantal ingevulde enquêtes per maand
  Maandelijkse aanlevering van gegevens, datadump of directe automatische koppeling3

  Realtime inzicht in live dashboard
  Halfjaarlijkse rapportage per team, afdeling, medewerker
  Jaarlijkse evaluatie
  Interne benchmark

 • SUPERIOR
 • 3.500
  Jaarlijks
 • 5-6 vragenlijsten (proces/onderdeel)
  Maximaal 15 vragen per vragenlijst
  3+ talen2
  Ongelimiteerd aantal ingevulde enquêtes per maand
  Wekelijkse aanlevering van gegevens, datadump of directe automatische koppeling3

  Realtime inzicht in live dashboard
  Per kwartaal rapportage per team, afdeling, medewerker
  Feedback integreren in eigen CRM/intranet of ERP-systeem
  Jaarlijkse evaluatie
  Interne benchmark

 • EXECUTIVE
 • 4.250
  Jaarlijks
 • 7-8 vragenlijsten (proces/onderdeel)
  maximaal 20 vragen per vragenlijst
  3+ talen1
  Ongelimiteerd aantal ingevulde enquêtes per maand
  Wekelijkse aanlevering van gegevens, datadump of directe automatische koppeling3

  Realtime inzicht in live dashboard
  Maandelijkse rapportage per team, afdeling, medewerker
  Feedback integreren in eigen systemen CRM/intranet of ERP-systeem
  Jaarlijkse evaluatie
  Interne benchmark

1) exclusief opstartkosten 20% van de abonnementsfee (eenmalig) 2) exclusief vertaalkosten      3) exclusief inregelen automatische koppeling    

 

Aanvullende informatie

Alle hierboven genoemde tarieven zijn op jaarbasis en exclusief BTW. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar.

De algemene voorwaarden van de MAGIS Monitor treft u hier aan.

Vraag een demo aan

Wilt u graag weten hoe de MAGIS Monitor er voor uw organisatie uit zou zien en wat wij voor u daarbij kunnen betekenen? Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van monitoring en sturing voor uw organisatie?

Neem contact op met Tanya Martinus of Sanne Postma via info@magis.nl of 0314 – 35 98 89.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met onze specialisten.

Magis goed-1-7 - gecomprimeerd

SANNE POSTMA

Project manager/onderzoeker

 s.postma@magis.nl
 +31 (0)314 – 359889