Afgelopen woensdag was er voorzichtig een zucht van opluchting te horen. Langzaamaan worden de noodmaatregelen versoepeld. Stapje voor stapje. En hoewel wij er allemaal enorm klaar voor lijken te zijn, kan de versoepeling ook voor onrust zorgen. Want hoe gaan we het kantoor inrichten, zodat iedereen op gepaste afstand kan werken? Moeten we in teams gaan werken en hoe delen we die in? Wie blijven nog thuiswerken en wie komen weer terug op de werkvloer? Neem deze beslissingen niet alleen, betrek uw medewerkers bij dit proces!

Dag kantoortuin

Het is een onderwerp dat wij bij veel klanten terugzien; hoe gaan we vanuit huis weer op kantoor aan het werk? Premier Rutte heeft aangegeven dat thuiswerken zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Wij merken dat veel bedrijven op zoek zijn naar manieren om weer op kantoor te kunnen starten. Voor sommigen is dit nog best een drempel. Waar we eerder helemaal hot and happening waren met de kantoortuin voor een transparante werkomgeving of de gezamenlijke lunch voor een informele cultuur, zijn het nu organisatorisch knelpunten. Deze knelpunten worden vaak met een selecte groep besproken. Maar wat vindt de medewerker hier eigenlijk van?

Betrokkenheid en nieuwe ideeën

Door medewerkers te bevragen over hun ervaringen, behoeften en ideeën creëert u als organisatie betrokkenheid. Hierbij kunt u denken aan vragen over de balans tussen werk en privé, voldoende pauzes, interactie met collega’s en gevoelens van zinvol werk. Ook kan medewerkers gevraagd worden naar de communicatie vanuit de organisatie en de verwachtingen hierover. Door de medewerkers te laten meedenken over oplossingen en hun zorgen te laten delen geeft u hen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het verdere vervolg. U creëert draagvlak voor het, eventueel aangepast, werken op kantoor. Hoe kijken medewerkers aan tegen het weer op kantoor werken? Maken zij zich hierover zorgen of kijken ze er naar uit? In welke vorm zien zij dit zitten?

Goede inzichten voor goed beleid

Inzichten vanuit onderzoek kunnen voor uw organisatie van wezenlijk belang zijn voor het vormen van een beleid. We zijn allemaal in een soort ‘overlevingsmodus’ gegaan. Het doorbreken van deze modus kan nog best lastig zijn. Weet wat er speelt bij uw medewerkers. Toch kunnen we ook veel leren van deze tijd. Zijn sommige veranderingen met betrekking tot thuiswerken en digitalisering blijvend en welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?

Basismeting helpt altijd

Als basis is het altijd goed om de betrokkenheid en de bevlogenheid van de medewerkers te meten. Beide items hebben een directe relatie met motivatie en productiviteit. Hiervoor kan bijvoorbeeld de Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES) gebruikt worden. Het geeft een algemeen beeld hoe betrokken medewerkers zijn bij het bedrijf. Deze methode kan (twee)jaarlijks terug komen en zo dienen als een vaste peiling. Bedenk daarbij goed wat prettig is voor de anonimiteit. Het is belangrijk dat medewerkers eerlijke antwoorden kunnen geven en geen sociaal wenselijke antwoorden. Toch vervelend als de manager precies weet wie klaagt over het management. Daarin zouden wij als onafhankelijk onderzoeksbureau een rol kunnen spelen.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij denken graag met u mee!