Blog

HomeBlogTarieven voor cliëntervaringsonderzoeken 2018

Tarieven voor cliëntervaringsonderzoeken 2018

De oriëntatie voor het cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2018 is bij vele gemeenten alweer gestart.

De cliëntervaringsonderzoeken vanuit de Jeugdwet en Wmo zijn wettelijk verplicht, echter bieden meerwaarde indien deze optimaal worden uitgevoerd. In de meest optimale vorm worden de cliëntervaringsonderzoeken doorlopend (direct na de ervaring) uitgevoerd en wordt gebruik gemaakt van de standaardvragen aangevuld met relevante aanvullende vragen voor uw betreffende gemeente(n). Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) is onderdeel van een bewuste klantstrategie en diverse stakeholders als Wmo-/cliëntenraad, zorgaanbieders en consulenten worden betrokken. Voor ons geldt het motto:

‘’Elke dag beter doen voor de klant’’.

Naast de optimale versie biedt MAGIS zowel standaard als aanvullende CEO onderzoeken tegen scherpe tarieven. U kunt tevens bij ons terecht voor onderzoeken naar collectief vervoer, leerlingenvervoer, Participatiewet, vrijwilligers- en mantelzorgonderzoek. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

MAGIS is de partij op het gebied van de Cliëntervaringsonderzoek omdat:

  • wij u volledig ontzorgen. Van de ontwikkeling van vragenlijsten, het verzenden van uitnodigingsbrieven & vragenlijsten, het presenteren aan Wmo raden, wethouders en alle betrokkenen binnen het sociaal domein, het ondersteunen bij de implementatie van de uitkomsten, ondersteuning bij de uitvoering van het beleid en meer.
  • wij graag met u samenwerken. Het is belangrijk dat u als professional betrokken bent bij het gehele project om ook daadwerkelijk de uitkomsten op te halen waar u mee aan de slag kunt.
  • wij een stap verder gaan. Niet enkel onderzoeken omdat het verplicht is, maar daadwerkelijk aan de slag met de resultaten en waar nodig ondersteund door MAGIS.

Onze tarieven

Marketing | Communicatie | Projectmanagement

s.postma@magis.nl