Veelgestelde vragen

Bewoners en huurders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO en Jeugdhulp, en bekostigen deze ook. Gemeenten zijn daarom verplicht cliënten jaarlijks de kans te geven hun mening te geven over de toegankelijkheid, kwaliteit en effect van de hulp of ondersteuning. Dit wordt gedaan aan de hand van een enquête, die het cliëntervaringsonderzoek (CEO) wordt genoemd. Het CEO biedt de gemeenten de mogelijkheid om te controleren in hoeverre de beschikbare ondersteuning en voorzieningen voorzien in de behoefte van de inwoners. Aan de hand van het CEO kan het gemeentelijk beleid aangepast worden waar nodig. MAGIS voert namens uw gemeente dit onderzoek uit. U kunt hiervoor schriftelijk, telefonisch of digitaal benaderd worden.

Woningcorporaties kunnen ervoor kiezen om na te gaan wat huurders van hun dienstverlening vinden. Dit wordt gedaan aan de hand van een enquête, die het huurdersoordeel wordt genoemd. Het huurdersoordeel biedt de woningcorporaties de mogelijkheid om te controleren in hoeverre de beschikbare voorzieningen voorzien in de behoefte van de huurders. Aan de hand van het CEO kan het beleid aangepast worden waar nodig.

MAGIS voert namens uw woningcorporatie dit onderzoek uit. U kunt hiervoor schriftelijk, telefonisch of digitaal benaderd worden.

MAGIS verzamelt data. Ons kwantitatieve onderzoek vindt meestal plaats aan de hand van een vragenlijst met gesloten en open vragen. Dit wordt schriftelijk, online of telefonisch afgenomen.
U kunt ervoor kiezen om de vragenlijst online in te vullen met de inloggegevens die u van ons hebt ontvangen, of via een link of QR-code.

LET OP: Bij het gebruik van de link is het van belang dat u deze in de bovenbalk van de browser invult, en niet in de browser (in het midden van uw scherm).

Tevens is er de mogelijkheid om de papieren vragenlijst in te vullen die wij u toesturen. Deze kunt u retourneren met de bijgevoegde envelop. Onze klantspecialisten zullen uw antwoorden dan verder verwerken.
Natuurlijk kan het ook zijn dat uw voorkeur uitgaat naar telefonisch contact. Onze klantspecialisten zullen u dan telefonisch benaderen en samen met u de vragenlijst doorlopen.

Deelname aan het onderzoek is niet verplicht. Wel zijn uw antwoorden zeer waardevol voor uw gemeente of woningcorporatie.

Door uw ervaringen te delen, kan het gemeentelijk beleid of het beleid van de woningcorporatie aangepast worden om u en meer mensen op de juiste manier te ondersteunen.

MAGIS ontvangt alleen de informatie die nodig is om het onderzoek uit te voeren. Deze gegevens worden aangeleverd in een sterk beveiligde omgeving. Na uitvoering van het onderzoek worden al deze gegevens direct verwijderd.

MAGIS is ISO-27001 gecertificeerd. Het ISO-27001 certificaat houdt in dat ons systeem en onze manier van informatieverwerking voldoen aan alle (internationale) normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit houdt in dat wij ons houden aan alle richtlijnen en gedragscodes omtrent marktonderzoek en statistiek.

Bedrijven en organisaties

MAGIS is niet alleen specialist in het CEO WMO, Jeugd en Participatie, maar ook een door Aedes gevalideerd onderzoeksbureau. De Aedes-benchmark, waarin het huurdersoordeel over woningcorporaties wordt getoetst, kent voor ons dan ook geen geheimen.
Daar blijft het niet bij. U kunt bij ons ook terecht voor medewerkerstevredenheidsonderzoek, imago-onderzoek, positioneringsonderzoek en marktverkenning, klanttevredenheidsonderzoek en klantdata-analyse. Klik hier voor meer informatie over onze onderzoeken of neem contact met ons op. 

We weten heel veel af van zes sectoren: FMCG & retail, gemeentenwoningcorporatieszakelijke dienstverlening, en industrie en (groot)handel. Natuurlijk zetten we onze kennis en ervaring ook in bij onderzoek en strategieën in andere branches. Voor gemeenten verzorgen wij het CEO WMO, Jeugdwet en Participatie, en voor de woningcorporaties het huurdersoordeel. Voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening, industrie en handel kijken we samen naar een onderzoek op maat.