Monitoring en sturing

De MAGIS Monitor geeft uw organisatie 24/7 inzicht in het klantperspectief. Hoe ervaren klanten de dienstverlening van uw organisatie, en hoe tevreden zijn ze over de geleverde producten en diensten? Op een overzichtelijk dashboard heeft u realtime inzicht in de feedback van klanten. De resultaten worden automatisch weergegeven in een online omgeving die u op elk moment en op elk gewenst apparaat kunt raadplegen.

Met de MAGIS Monitor houdt u continu een vinger aan de pols en kan uw organisatie sneller en beter inspelen op veranderende klantbehoeften. Door doorlopend te meten kunt u de effecten van beleidsveranderingen monitoren en desgewenst bijsturen. Daarnaast biedt de MAGIS Monitor uw organisatie de mogelijkheid direct contact te zoeken met ontevreden klanten die contact wensen. Dit is voor uw organisatie bij uitstek een mogelijkheid om ontevredenheid bij deze klanten weg te nemen.

 

De monitor in het kort

  • Na elke voor u gewenste processtap (dit kan het totale verkoop- of dienstverleningsproces zijn of onderdelen daarvan) krijgt uw klant of relatie een e-mail met daarin de uitnodiging om zijn of haar feedback met u te delen. Deze e-mail wordt in samenspraak met u opgesteld.
  • Wij streven naar een vragenlijst met maximaal 10 vragen. Door concreet te blijven is de tijdsinspanning van de klant minimaal en zijn de inzichten goed te gebruiken voor het bepalen van uw beleid en strategie. De vragenlijst wordt in nauw overleg met u opgesteld.
  • Wij kunnen wekelijks of maandelijks uitnodigingen voor deelname aan de vragenlijst verzenden. Indien u liever een andere termijn hanteert kan dat natuurlijk ook.
  • U ontvangt per jaarhalfjaar, kwartaal of maand een rapportage met daarin de resultaten. MAGIS kan de waardering van uw klanten uitsplitsen naar bijvoorbeeld klantgroep, proces, afdeling, medewerker en bedrijven met wie wordt samengewerkt in het dienstverleningsproces. Hiermee krijgt uw organisatie de nodige input voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Indien gewenst kunnen de resultaten met relevante benchmarks worden vergeleken.
 

Het continu meten en monitoren van klantervaringen kenmerkt zich als:

  • betrouwbaarder, omdat de klanten direct na het dienstverleningsproces worden ondervraagd op hun ervaringen hetgeen realistischer inzichten oplevert;
  • oplossingsgericht, omdat het mogelijk is om eventuele ontevredenheid te kanaliseren en indien mogelijk alsnog een passende oplossing te bieden;
  • effectief, omdat uw bedrijf 24/7 inzicht heeft in zowel actuele als historische prestaties en effecten van eventuele verbetermaatregelen gemeten kunnen worden.
 

MAGIS biedt diverse soorten abonnementen aan voor de MAGIS Monitor. De algemene voorwaarden van de MAGIS Monitor treft u hier aan.

 

Vraag een demo aan

Wilt u graag weten hoe de MAGIS Monitor er voor uw organisatie uit zou zien en wat wij voor u daarbij kunnen betekenen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van monitoring en sturing voor uw organisatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een demo aan.

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl