Shopperonderzoek

Met shopperonderzoek doen we onderzoek naar het koopgedrag van shoppers. Wat kopen zij, waarom en hoe? Dit kan op veel verschillende manieren worden onderzocht. Zowel online als offline en ook op de winkelvloer. Shopperonderzoek levert nieuwe inzichten op die gebruikt kunnen worden voor het maken van categorievisies, schappenplannen, NPD’s (New Product Developments), Activaties, Displays en overige marketingplannen.

Path to Purchase/ Customer Journey onderzoek

Het Path to Purchase onderzoek, ook wel de Customer Journey (klantreis) genoemd, brengt de totale route in beeld die de klant aflegt van aankoopidee tot aankoopevaluatie. Het onderzoek start soms al thuis bij de klant (consument), gaat verder met de aankooptrip (shopper), en eindigt bijvoorbeeld met zijn bevindingen of reviews die hij online achterlaat. Het is ook mogelijk om enkele ’touchpoints’ te onderzoeken; de punten waarop de shopper in contact is met het merk of de organisatie tijdens zijn klantreis. U kunt daarbij denken aan onderzoek naar promotionele activiteiten zoals folders, magazines, tv reclames, internet, de beleving in de winkel of activaties op de winkelvloer.

Point of Decision onderzoek

Het Point of Decision onderzoek brengt in beeld hoe het keuzemoment van de shopper op de winkelvloer en bij het schap verloopt. Welke overwegingen maakt de shopper als hij/zij voor het schap staat? Wat leest de shopper en wat leest hij/zij niet? Hoe komt de uiteindelijke keuze van de shopper precies tot stand? Welke productaspecten zijn doorslaggevend in de keuze? In dit onderzoek staan observaties en interviews centraal. De interviews worden gedaan NA het keuzemoment. De shopper licht zijn/haar motivaties van de aankoop tijdens een interview toe.

Concept Test

Een Concept Test zorgt ervoor dat u NPD’s (producten of verpakkingen) kunt gaan testen onder een groep consumenten, voor een restyle, of voordat u de verpakking op de markt brengt. Het geeft inzicht in de keuzes die u het beste kunt maken ten aanzien van nieuwe of te restylen verpakkingen, bijvoorbeeld op het gebied van kleur, vorm, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid, communicatie en/of te vermelden claims. De verpakking wordt voorgelegd aan ons panel met een set van vragen die voor u belangrijk zijn. Het is ook mogelijk om verschillende ontwerpen voor te leggen aan een online of offline panel. 

CDT - Consumer Decision Tree

De CDT is een visuele segmentatie van de categorie, vanuit het oogpunt van de gebruiker, de consument. De CDT leert ons hoe consumenten de categorie zien en hoe zij de producten in de categorie gebruiken. We leren welke segmenten voor hen belangrijk zijn en waarom. En we leren welke substituten worden aangewend als bepaalde producten er niet meer zijn. Dit helpt ons om het schap beter naar consumentenwensen in te delen: Een CDT is een blauwdruk voor schappenplannen, een identificatie van ‘assortimenthiaten’ en een ‘witruimte analyse’ voor nieuwe kansen in het schap. Een CDT is onderhevig aan trends en veranderend consumentengedrag. Daarom is het goed deze om de twee tot vier jaar te updaten.

SDT - Shopper Decision Tree

Een SDT is een weergave van de relevantie van keuzeaspecten volgens shoppers. We leren hoe keuzeaspecten in de hiërarchische beslisboom geplaatst worden en waarom. Dit zijn aspecten zoals duurzaamheid, vet, suiker, kleur, zichtbaarheid product, etc. Hiermee wordt inzicht verkregen in de aspecten die belangrijk zijn voor shoppers en welke dus prominenter aanwezig en zichtbaar moeten zijn in het schap of op de winkelvloer door de verpakking aan te passen of door in het schap anders te communiceren aan de hand van wobblers of schapstroken. Een SDT helpt u het product, de presentatie en de communicatie richting shoppers verder te verfijnen.

Shopperprofielen

Wij kunnen shopperprofielen opstellen van uw doelgroep. Als u weet hoe deze profielen eruit zien dan wordt het gemakkelijker om op de juiste manier te communiceren. De profielen worden gesegmenteerd op basis van diverse demografische kenmerken (geslacht, leeftijdsgroep, samenstelling huishouden, inkomensniveau, opleidingsniveau), maar ook op basis van kenmerken zoals mediagedrag, winkelvoorkeuren, hobby’s, etc. De nieuwe inzichten kunnen leiden tot het aanboren van nieuwe doelgroepen, producten of diensten en het veranderen van uw marketing- en/of communicatiestrategie.

Onze shopperonderzoeken

Het consumentenonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.  Dit kan zowel online als offline en ook op de winkelvloer.

​​Interviews

Het doen van diepte interviews met een groep shoppers of met meerdere individuele shoppers is een mooie methode om meer in detail achter de verschillende aankoop motivaties te komen. De interviews kunnen zowel face-to-face als telefonisch uitgevoerd worden. Ook kunnen interviews op de winkelvloer (in de supermarkt) worden gehouden. ​

Online enquêtes

Met een online enquête kunt u snel aan een grote groep shoppers vragen stellen. Dit kunnen shoppers zijn die uw product reeds hebben gekocht. Er kan vervolgens een doelgroepselectie worden gemaakt op basis van diverse demografische criteria en u kunt ook een selectie maken op basis van supermarktformule. Bijvoorbeeld alleen primaire klanten van Jumbo in de steekproef. Ook begeleiden we met Usability of User Experience onderzoek

​​​Observaties

Met observaties kan worden meegekeken met de shopper in de praktijksituatie van de aankoop. Dit gebeurt in de winkel of online in de webshop tijdens een aankoop.  We bestuderen het aankoopgedrag en analyseren hoe de aankoop precies tot stand komt en welke afwegingen de shopper maakt. Wat is belangrijk voor de shopper? Wat is de verleiding en wat is de eventuele misleiding? We onderbouwen welke veranderingen belangrijk zijn om uw product beter te verkopen. 

Accompanied shoppingtrips

Met een accompanied shoppingtrip zien we wat de shopper precies doet in de supermarkt na het geven van een opdracht vooraf. Bijvoorbeeld: ‘Stel een maaltijd samen voor vanavond, met in ieder geval een pak vanillevla.’ De onderzoeker gaat mee met de shopper en bekijkt hoe de shopper zich beweegt en gedraagt tijdens de shoppingtrip en hoe de aankoopkeuze tot stand komt en welke overwegingen worden gemaakt. De onderzoeker stelt vragen aan de shopper over hoe de keuze tot stand is gekomen.

Uw onderzoek opstarten?

Weet u nog niet precies hoe u een shopperonderzoek wilt aanpakken? Wij helpen u graag op weg! Neem contact op met onze specialisten. 

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl