Imago-onderzoek

Met een imago-onderzoek krijgt u inzicht in het beeld dat relevante doelgroepen hebben van uw organisatie. Dit kunnen zowel externe als interne doelgroepen zijn. Externe doelgroepen zijn bijvoorbeeld klanten, huurders of burgers. De interne doelgroepen betreffen met name medewerkers van uw organisatie.

De selectie van de doelgroep(en) is afhankelijk van de doelstelling(en) van het imago-onderzoek. Het kan gaan om het imago van uw organisatie in het algemeen of het imago van een specifiek product of specifieke dienst. Welk imago wenst uw organisatie te hebben en welke associaties hebben de doelgroepen idealiter bij uw organisatie? Deze vragen vormen het uitgangspunt van het imago-onderzoek, waarbij het door u gewenste imago wordt vergeleken met het bestaande imago. Op basis van de uitkomsten kan uw organisatie aan de slag om het imago gericht te verbeteren.

Het onderzoek kan zowel kwantitatief (online, telefonisch of schriftelijk op basis van een vragenlijst met gesloten vragen) als kwalitatief (om meer inzicht te krijgen in achterliggende gedachten) worden uitgevoerd. Een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek zorgt voor zowel diepgang als de mogelijkheid om uitkomsten te generaliseren.


Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van imago-onderzoek voor uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl