Consumentonderzoek

Inzicht in wat consumenten denken en voelen is van essentieel belang voor bedrijven en/of merken om hun visie, producten en marketing te blijven optimaliseren. Met consumentonderzoek onderzoeken wij de voorkeuren, gedragingen, motivaties en het koopgedrag van de (desbetreffende) consument. Consumentonderzoek levert nieuwe inzichten op die gebruikt kunnen worden voor het maken van categorievisies, NPD’s (New Product Developments), het opstellen van consumentenprofielen, consumptieprofielen en eetpatronen voor uw product.

Consumentonderzoek FMCG Retail

​​Gebruikersonderzoek

Een gebruikersonderzoek helpt u aan inzichten hoe uw product door consumenten wordt gebruikt. Is dit op één unieke manier, of zijn er verschillende manieren en momenten van gebruik? Vragen die in dit onderzoek gesteld worden zijn gefocust op hoe de klant gebruikt, wat hij/zij gebruikt, wanneer en met wie? Welke producten zijn eventuele alternatieven voor hetzelfde gebruik? Dit type consumentonderzoek kan zowel online als offline worden gedaan.

CDT - Consumer Decision Tree

De CDT is een visuele segmentatie van de categorie, vanuit het oogpunt van de gebruiker, de consument. De CDT leert ons hoe consumenten de categorie zien en hoe zij de producten in de categorie gebruiken. We leren welke segmenten voor hen belangrijk zijn en waarom. En we leren welke substituten worden aangewend als bepaalde producten er niet meer zijn. Dit helpt ons om het schap beter naar consumentenwensen in te delen. Een CDT is een blauwdruk voor schappenplannen, een identificatie van ‘assortimenthiaten’ en een ‘witruimte analyse’ voor nieuwe kansen in het schap. Een CDT is onderhevig aan trends en veranderend consumentengedrag. Daarom is het goed deze om de 2 tot 4 jaar te updaten.

Consumentenprofielen

Wij kunnen consumentenprofielen opstellen van gebruikersdoelgroepen. Wellicht heeft uw product of segment 4 of 6 verschillende gebruikersprofielen. Als u weet hoe deze profielen eruit zien, dan wordt het gemakkelijker om op de juiste manier naar deze klanten te communiceren. De profielen worden gesegmenteerd op basis van diverse demografische kenmerken (geslacht, leeftijdsgroep, samenstelling huishouden, inkomensniveau, opleidingsniveau), maar ook op basis van kenmerken zoals mediagedrag, smaak voorkeuren, hobby’s, etc. De nieuwe inzichten kunnen leiden tot het aanboren van nieuwe doelgroepen, producten of diensten en het veranderen van uw marketing- en/of communicatiestrategie.

Klantsafari

Bij een klantsafari gaat u zelf ervaren wat gaande is in de markt. U ontdekt samen met uw collega’s feiten en praktische voorbeelden die verder gaan dan klantdata. Een klantsafari geeft u de mogelijkheid een inkijk te nemen in de diverse situaties in het leven van de klant – en dit maakt niet uit of het gaat om B2B of B2C. Door de klant te observeren en zijn/haar dagelijks leven te begrijpen, worden actuele problemen, passies en prioriteiten van klanten duidelijker. Niet alleen in relatie tot uw product, maar ook in relatie tot het dagelijks leven en wat gedaan moet worden door de klant.

Onze onderzoeksmethoden

Het consumentonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.  Dit kan zowel online als offline en ook op de winkelvloer.

​​Interviews

Diepte interviews met een groep consumenten of met meerdere individuele consumenten zijn een mooie manier om tot in detail achter de verschillende gebruiksmotieven van consumenten te komen. De interviews kunnen zowel face-to-face als telefonisch uitgevoerd worden. Ook kunnen interviews op de winkelvloer (in de supermarkt) worden gehouden.

​​Online enquêtes

Met een online enquête kunt u snel aan een grote groep consumenten vragen stellen. Dit kunnen consumenten zijn die uw product reeds kennen. Er kan vervolgens een doelgroepselectie worden gemaakt op basis van diverse demografische criteria en u kunt ook een selectie maken op basis van de supermarkt formule. Bijvoorbeeld alleen primaire klanten van Jumbo in de steekproef.

​Focusgroepen

In een focusgroep wordt het gebruiken van een bepaald product in groepsverband besproken. Consumenten worden intensief betrokken in de discussie en geven hun ervaringsfeedback en wensen ten aanzien van het product. De deelnemers kunnen door ons worden gerekruteerd. Het is mogelijk dat u als klant mee kijkt tijdens de focusgroep bij u op locatie of in een professionele onderzoeksruimte.

​​​Observaties

Met observaties kan worden meegekeken met consumenten op een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld thuis, onderweg, tijdens een activiteit, of op het werk. We bestuderen het consumptiegedrag en analyseren hoe de aankoop precies tot stand komt en welke afwegingen de consument maakt. Wat is belangrijk voor de consument? Wat is de setting tijdens consumptie en hoe wordt hij/zij verleid om het product te gebruiken? Wij achterhalen welke aspecten belangrijk zijn voor consumenten.

​Dagboeken

Aan de hand van eetdagboeken kunnen consumenten gedurende een periode online of offline bijhouden wanneer zij uw product eten en met wie ze dit samen eten. Op deze manier ontstaat er een eetdagboek van uw product. Dit geeft een mooi inzicht in het patroon waarop uw product wordt gebruikt. Wellicht gebruiken de meeste consumenten het product in de avond bij de borrel, samen met een partner. U kunt hier vervolgens op inspelen met verschillende marketingacties.

​Online communities of Fora

Via communities of fora onderzoeken we gedurende een langere periode van bijvoorbeeld een paar weken hoe consumenten bepaalde producten gebruiken. Op meerdere momenten inventariseren we gebruikerservaringen en smaakervaringen en verzamelen we feedback van consumenten op verschillende product belevingsaspecten. U kunt op deze manier uw product aanpassen aan de wensen en behoeften van gebruikers.

Meer informatie over de mogelijkheden van consumentonderzoek voor uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialist.

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl