Strategisch marketingplan

Of het nu een mensgerichte organisatie (non-profit) of klantgerichte organisatie (profit) betreft, afnemers, burgers en zakelijke relaties worden steeds kritischer en mondiger en maken wezenlijk onderdeel uit van het al dan niet behalen van de doelstellingen van de organisatie.

Klanten moeten voor een product en/of dienst en daarmee een organisatie kiezen, of deze nu wel of geen marktleider of overheidsorganisatie is. Naast het stilstaan bij de wensen en behoeften van klanten en deze waar mogelijk actief betrekken bij je organisatie, is het prettig ‘zakendoen’ als de klant gewaardeerd wordt en medewerkers echte interesse hebben in de klant.

Door consistent te zijn in de wijze waarop een organisatie haar producten en/of diensten vermarkt, kan zij zich onderscheiden op haar normen en waarden (kernkwaliteiten) en het vermogen waarop haar klanten een rol spelen in de bedrijfsstrategie. Dit vereist niet alleen een sterke marketingstrategie, maar ook een praktisch implementatieplan. Vaak is het struikelblok van een gedegen marketingplan het niet of beperkt beschikken over kennis dan wel capaciteit om het te implementeren.

MAGIS geeft uw marketingstrategie op geheel eigen en gefundeerde wijze vorm langs een achttal concrete stappen van onze ‘marketingstrategie 8baan’:

 1. Formuleren van ondernemingsdoelstellingen (waar staat de organisatie voor en wat wil zij bereiken) en bepalen hoe marketingstrategie een rol speelt binnen deze processen.
 2. Bepalen van de market insights en prioriteren hiervan naar de mate van impact op de organisatie:
  • Klantdrivers
  • Marktanalyse (intern/extern)
  • Marktontwikkelingen (technologie, politiek, concurrentie)
  • Focusgebieden
  • Marketinginstrumentarium
 3. Ontwikkelen van het integrale marketingbeleid, waarbij marketing in nauw contact staat met de overige bedrijfsprocessen als ook de diverse marketing(communicatie)middelen. Via een creatief proces worden (nieuwe) mogelijkheden verkend en uitgewerkt.
 4. Vaststellen van het marketingplan (inclusief de te verwachten resultaten en investeringen).
 5. Uitwerken van het actieplan alsook de actieplanning. Concrete acties vertaald naar impact uitgedrukt in tijd, geld, organisatie en informatie en weggezet in een overzichtelijk schema.
 6. Bewaken van en rapporteren over het behalen van de marketingdoelstellingen.
 7. Toetsen van het integrale marketingbeleid in hoeverre deze synchroon loopt met de behaalde marketingdoelstellingen.
 8. Evalueren en herijken van het marketingbeleid en deze afstemmen met de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast wordt er een op maat gemaakt dashboard ingericht met daarin een beperkt aantal belangrijke KPI’s (kerngetallen en kwalitatieve gegevens).


Het is essentieel het operationeel marketingplan jaarlijks opnieuw vast te stellen, waarbij ook het marketingbeleid wordt bijgesteld. Het volstaat om de strategische fasen eens per drie jaar te doorlopen.


Meer informatie over een strategisch marketingplan voor uw organisatie?

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Tanya Martinus
Strategisch adviseur

Bel Tanya via +31 (0)314 – 359889

Of mail naar t.martinus@magis.nl