Positieve uitkomsten cliëntervaringsonderzoek gemeente Doesburg

Wmo clientervaringsonderzoek

De Wmo-consulenten van gemeente Doesburg kregen van haar cliënten over 2019 een 8 als rapportcijfer. MAGIS voerde het cliëntervaringsonderzoek over 2019 uit voor gemeente Doesburg. De resultaten laten zien dat Doesburg dat inwoners tevreden zijn over de dienstverlening en dat inwoners de gemeente kunnen vinden. In totaal heeft MAGIS 582 cliënten benaderd, waarvan 237 mee […]

Cliëntervaringonderzoek Tozo 1;

Onderzoek tevredenheid ondernemer Tozo

In korte tijd is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in werking gesteld. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Nu Tozo 1 op 1 juni is afgelopen en Tozo 2 van start is gegaan tot 1 september is het interessant om te reflecteren. Onderzoek naar de ervaringen van de aanvragers geeft inzicht in […]

Terug voor de klas

vooruitkijken

De middelbare scholen bereiden zich voor om vanaf juni weer van start te gaan. Docenten mogen terug voor de klas. Dit vraagt om aanpassingen van de schooldirectie, de docenten en de leerlingen. Want hoe wordt de school ingericht, zodat iedereen op gepaste afstand kan werken en leren? Moeten wij in groepen gaan werken en hoe […]

Betrek medewerkers om weer op kantoor te gaan werken

Werken op kantoor

Afgelopen woensdag was er voorzichtig een zucht van opluchting te horen. Langzaamaan worden de noodmaatregelen versoepeld. Stapje voor stapje. En hoewel wij er allemaal enorm klaar voor lijken te zijn, kan de versoepeling ook voor onrust zorgen. Want hoe gaan we het kantoor inrichten, zodat iedereen op gepaste afstand kan werken? Moeten we in teams […]

Samenwerking Nieuwe Oogst en MAGIS

Sociale dienst

Blog Ché de Bake (student marketingcommunicatie – Young Talent Academy/ROC Nijmegen – topsporter golf) Inleiding Mede door het actuele boerenprotest hebben wij onlangs samen mogen werken met Nieuwe Oogst (weekblad voor boeren en tuinders vanuit de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB). Wij hebben een onderzoek gedaan om het imago van boeren […]

‘’Waarom zouden we (g)een onderzoek laten doen?’’

Blog week 41 – Ché de Bake Wat mij soms opvalt, tijdens gesprekken met prospects dat zij vragen ‘’Waarom zouden wij een onderzoek laten doen?’’. Eigenlijk zou je het van een andere kant moeten zien. Waarom zou je het eigenlijk niet doen? Zonder duidelijke informatie weet je ook niet waar je aan kan of moet […]

Tips voor een kwalitatief cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet

Met het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening omtrent ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt beoogd veel bruikbare informatie op te halen om de dienstverlening van de gemeente maar ook van zorgaanbieders te kunnen verbeteren. In de praktijk blijkt het echter lastig om conclusies te trekken uit het onderzoek aangezien de respons op het Jeugdwet […]

Betere toegang tot zorg

Wmo clientervaringsonderzoek

Uit een rapport van de Nationale Ombudsman blijkt dat het voor burgers lastig is om de zorg te krijgen die zij nodig hebben (Trouw, 14 mei 2018). De belofte van toegankelijke zorg die ‘dichter bij de burger’ staat, is nog niet waargemaakt. Burgers weten niet bij welk loket zij moeten aankloppen. De loketten zelf weten […]