In verbinding met de medewerkers bij Hefas

Hefas kwam in 2018 bij MAGIS met als doelstelling: verdere transparantie naar haar medewerkers realiseren. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn essentieel voor het functioneren en het groeien van het bedrijf. Samen met Hefas voerde MAGIS een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit, hetgeen nieuwe actiepunten naar voren bracht. In 2020 is het MTO nogmaals uitgevoerd, waarbij het MTO uit 2018 diende als nulmeting. Zo ontstond de mogelijkheid om het effect van de doorgevoerde verbeteringen te peilen, en eventueel te herzien.

Progressie

Ten opzichte van 2018 is er progressie geboekt op de tevredenheid van medewerkers. Medewerkers van Hefas geven aan dat ze zich meer onderdeel voelen van het bedrijf dan in 2018 en dat ze het meest tevreden zijn over de veiligheid van hun werkzaamheden.

Aanbevelingen

Naast positieve groei (o.a. doorgroeimogelijkheden) blijven er een aantal punten van aandacht. Medewerkers noemen het aanbrengen van meer structuur, meer samenwerking en het verbeteren van onderlinge communicatie. De kracht van herhaling Het doel van Hefas is en blijft transparantie. Door een onafhankelijke partij als MAGIS het onderzoek te laten herhalen, kan samen gekeken worden of de doorgevoerde verbeteringen daadwerkelijk effect hebben gehad. Dit blijkt voor het grootste gedeelte zo te zijn, hoewel nog wat verbeterpunten blijven staan. Door blijvend aandacht te geven aan de ontwikkelingen in de organisatie, is er meer ruimte voor snelle beleidsaanpassingen en verbeteringen op de lange termijn.

Reactie Hefas

Wij zijn blij met het onderzoek en daarmee de informatie om beter sturing te kunnen geven aan onze organisatie. Onze medewerkers hebben het gevoel beter gehoord te worden en wij weten dat we eerlijke en nuttige feedback krijgen op ons handelen als management. De samenwerking met Magis hierin hebben wij als erg prettig ervaren.