Blog

HomeBlogShiny happy people!

Shiny happy people!

De titel verwijst naar een songtekst van R.E.M., waarvan de eerste zin luidt: ‘shiny happy people laughing’. Als je dit deuntje eenmaal in je hoofd hebt zitten, dan kom je er voorlopig niet meer vanaf (mocht je het niet kennen, You Tube biedt uitkomst) . Ik kom op deze songtekst omdat wij bij Magis een groot bord hebben hangen met onze kernwaarden. Naast kernwaarden als ‘klantgericht’, ‘professionaliteit’ en ‘passie’, staan ook ‘humor’ en ‘collegialiteit’. Tussen het harde werken door is er bij ons tijd voor persoonlijke aandacht en een lach, ‘shiny happy people laughing dus!

Een goede sfeer op het werk is goud waard. Uit onderzoek blijkt dat een betere werksfeer leidt tot creatievere en oplossingsgerichte medewerkers, een lager ziekteverzuim, een betere uitstraling van het bedrijf én betere bedrijfsresultaten. Helaas is bovenstaande situatie niet altijd vanzelfsprekend op iedere werkvloer. Cijfers van TNO uit 2014 wijzen uit dat in dat jaar 500.000 werknemers slachtoffer waren van pesterijen op het werk en dat 16% daarvan structureel gepest wordt. Dat zijn onthutsende aantallen. Andere cijfers uit dit TNO-onderzoek laten zien dat pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Door het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken krijg je als bedrijf inzicht in de houding (attitude) van de medewerker ten opzichte van zijn of haar werk; of men zijn werk nuttig en plezierig vindt of juist niet. Een belangrijk onderdeel van zo’n onderzoek is in dit verband het in kaart brengen van de relatie tussen collega’s onderling en van medewerkers in hun relatie met leidinggevenden. Vaak zijn de opdrachtgevers verbaasd en geschokt over de uitkomst van het onderdeel ‘sfeer op het werk’, want uit onderzoeken (waaronder medewerkerstevredenheids-onderzoeken) komt naar voren dat een kwart van de werknemers ooit wel eens gepest is door collega’s of leidinggevenden

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is dus een goede manier om op de hoogte te blijven van de houding van medewerkers ten opzichte van hun werk maar zeker ook om alert te blijven als het gaat om werksfeer. Met name in een tijd waarin pesten op de werkvloer een belangrijk item is geworden. Met behulp van continu meting en rapportage is het zelfs mogelijk om op onderdelen constant de vinger aan de pols te houden. De Magis Monitor is hiervoor een zeer geschikte tool.

Want uiteindelijk verdient Iedereen het om gerespecteerd en gewaardeerd te worden op zijn werk en om zodoende als collega’s ‘shiny happy people’ te zijn op de werkvloer.

@ Janet van Maaren