Blog

HomeBlogEen evaluatie en vooruitblik op de Aedes benchmark van 2017

Een evaluatie en vooruitblik op de Aedes benchmark van 2017

De Aedes-benchmark heeft als doel het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel voor woningcorporaties en leren van andere corporaties. Dit jaar heeft MAGIS meerdere corporaties voorzien van klantinzichten. Interessante oordelen kwamen naar voren waar corporaties ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen om volgend jaar het huurdersoordeel te verbeteren.

Het huurdersoordeel 2017
Er zullen volgend jaar geen grote wijzigingen worden doorgevoerd. De basis zoals deze momenteel staat zal worden gehandhaafd. Dit betekent ook dat de vragen betreffende het proces ‘planmatig onderhoud’ niet verplicht zullen worden. Er zullen enkele kleine aanpassingen worden gedaan ten opzichte van vorig jaar.

• Enkele termen zullen helderder worden geformuleerd. Bijvoorbeeld de term ‘’cijfer’’ wordt vervangen door ”rapportcijfer” om de vraag voor de huurder te verduidelijken.

• Bij de vragen met betrekking tot onderhoud en reparatieverzoeken zal duidelijk worden aangegeven dat het om het laatste verzoek of onderhoud gaat dat plaatsgevonden heeft. Wanneer een huurder meerdere reparaties heeft laten verhelpen was het niet duidelijk over welke reparatie het onderzoek ging.

Aedes heeft vooral terugkijkende blik, en kijkt in mindere mate vooruit. Het is juist belangrijk te leren van het verleden en dit mee te nemen de optimalisatie van je strategie voor de komende jaren. Het huurdersoordeel blijft gemiddeld de laatste jaren gelijk. Het is echter ook interessant om volgend jaar wél een stijging op te merken. Er is immers nog een groot aantal huurders nog niet tevreden over de dienstverlening van zijn of haar corporatie. MAGIS kan hierin ondersteunen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de Aedes-benchmark van 2017, laat het ons dan weten.