Blog

HomeBlogDe 5 ‘eyeopeners’ voor jouw organisatie

De 5 ‘eyeopeners’ voor jouw organisatie

De klant centraal stellen is een vaak genoemd doel van organisaties. In werkelijkheid blijkt het lastig de klant centraal te stellen, want wat wil de
klant nou eigenlijk? En nog een  belangrijke vraag om mee te starten: ”Waarom komt de klant bij jouw organisatie?”

Binnen organisaties worden beslissingen en acties vaak gebaseerd op meningen en veronderstellingen. Het gevolg hiervan is dat discussies kunnen ontstaan waardoor eigenlijk niemand echt tevreden is. Uiteindelijk leidt dit weer tot een compromis. Echter zonder feiten is het lastig een besluit te nemen. Het is beter uit te gaan van cijfers, feiten en een bewezen waarheid. Bij inzicht draait het al gauw om onderzoek, benchmarken en conclusies trekken.

Je zorgt er dan voor dat de organisatie de behoeften, wensen, situatie, context van de klant ook écht begrijpt. Hierdoor sluiten ook doelstellingen en ontwikkelingen binnen de organisatie hierop aan. Het startpunt is altijd het bestaansrecht van de organisatie. Waarom doet je de dingen zoals je ze doet? Dit zijn zaken waar je ‘in de waan van de dag’ wellicht (te) weinig aan toe komt. Om je te helpen hebben wij enkele vragen op een rij gezet om je aan het denken te zetten. Hiermee houdt je je bestaansrecht tegen het licht.

De vijf
 ”Eye Openers”

  1. Bedenk waarom jouw organisatie eigenlijk is gestart?
  2. Waarom doe je eigenlijk wat je doet?
  3. Is jouw organisatie onmisbaar voor uw klant? 
  4. Wat als jouw organisatie er morgen niet meer is?
  5. Wat mist de markt als jouw organisatie er niet meer is? Wanneer je deze antwoorden inzichtelijk heeft kunt u verder bouwen aan uw organisatie strategie en uw KPI’s (Kritieke prestatie indicatoren) hierop laten aansluiten.