Blog

HomeNieuwsGemeentenWel of geen CEO over 2019 uitvoeren? En redenen deze onderzoeken ondanks corona toch uit te voeren.
CEO over 2019

Wel of geen CEO over 2019 uitvoeren? En redenen deze onderzoeken ondanks corona toch uit te voeren.

Door de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan ligt er momenteel extra druk op u als gemeente. Hierdoor kan de uitvoering van het Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo en Jeugdwet over 2019 op een ongeschikt moment komen. Het ministerie van VWS biedt daarom enige flexibiliteit in het aanleveren van de gegevens.

Verruimde aanlevertermijn

Alle gemeenten krijgen de mogelijkheid de resultaten ook na 1 juli 2020 aan te leveren. Heeft u het CEO over 2019 al uitgevoerd of bent u daar nog mee bezig, maar is het aanleveren voor 1 juli niet haalbaar? Dan heeft u de mogelijkheid dit nadien nog aan te leveren. Wanneer u nog niet bezig bent met het uitvoeren van het CEO over 2019, kunt u dit op een later moment in het jaar alsnog doen en de resultaten dan aanleveren. Als het in het geheel niet mogelijk is een CEO over 2019 uit te voeren, zal u een bericht aan het ministerie van VWS moeten sturen ter kennisgeving. Meer informatie over de aanlevering van het CEO 2019 vindt u hier.

Voer het CEO 2019 wel uit!

Ga in gesprek met de cliënt met het CEO over 2019

Overweegt u het CEO 2019 niet uit te voeren? Bedenk dan goed of dit verstandig is. Wij zetten voor u de redenen voor het wel uit te voeren van het CEO op een rij:

  • U heeft uw data compleet. Het missen van een jaar betekent een gat in uw data. Het is niet meer mogelijk de kwaliteit te vergelijken met 2019. Dat lijkt nu misschien niet zo erg, maar over twee jaar kan dit toch een gemis zijn.
  • U heeft in 2019 ook hard gewerkt! Het resultaat hiervan mag gewoon inzichtelijk zijn.
  • U kunt vaststellen wat de effecten zijn van eventuele aanpassingen in beleid, uitvoering en dergelijke.
  • Cliënten verwachten dat u de beste kwaliteit levert en willen graag hun verhaal kwijt. Door cliënten niet te laten vertellen over de ervaringen met uw dienstverlening ontneemt u hen de kans mee te praten en enige invloed te hebben.
  • Wanneer u niet weet wat de burger van uw dienstverlening vindt, kunt u de dienstverlening niet verbeteren. Of u verandert iets wat juist moet blijven zoals het is.
  • Het geeft u een mogelijkheid om extra vragen te stellen. Juist ook nu om te horen of en hoe cliënten zich redden. Dit is extra aandacht voor de cliënten en geeft inzicht in hoe het met cliënten gaat. Daarnaast kan eventueel preventief beleid gemaakt worden.

Wij ontzorgen

Wij voeren op dit moment voor verschillende gemeenten het CEO over 2019 uit. Doordat wij dit al langere tijd doen, zijn wij in de gelegenheid dit onderzoek op korte termijn op te zetten. Ook later dit jaar, bijvoorbeeld na de zomer, kunnen wij voor u het CEO uitvoeren. Tevens wordt de aanlevering van de juiste gegevens bij het ministerie door ons verzorgd.

Continumeting de manier om direct bij te sturen

U kunt het CEO eenmalig uitvoeren of door het jaar heen meten. Het doorlopend uitvoeren van het CEO doen wij op unieke wijze, namelijk in 2 – 3 fasen. U stelt dan de vragen op het juiste moment, omdat de klantervaring nog vers is. Tegelijkertijd voelen uw cliënten zich gehoord en erkend.

Fase 1: de toegang. Eén maand na het eerste contact vragen wij naar de ervaring van de cliënt over dat contact.
Fase 2: de kwaliteit. Vier à vijf maanden later vragen wij naar de kwaliteit van de voorziening.
Fase 3: het effect. Weer vier à vijf maanden later vragen wij naar het effect van de voorziening. In geval van een hulpmiddel kunnen fase 2 en 3 tegelijkertijd worden gemonitord.  

Cliënten geven zelf aan hoe ze mee willen doen; schriftelijk, telefonisch of online. Dit verhoogt de respons en betrokkenheid. Via ons online dashboard heeft u 24/7 toegang tot de resultaten. Bijsturen kon nog nooit zo snel!

Vrijblijvend contact

Als onderzoekspartner denken wij graag met u mee over wat voor u de juiste aanpak is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het uitvoeren van een CEO? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag meer.